Szkolenie pt. „Budżet i zarządzanie finansami organizacji pozarządowej” – Agnieszka Drożdżal

2008-11-26

W ramach projektu „W kierunku profesjonalizacji III sektora w Olsztynie”, dofinansowanego przez Gminę Olsztyn, zapraszamy na szkolenie pt.: Budżet i zarządzanie finansami organizacji Pozarządowej, które przeprowadzi Agnieszka Drożdżal.
Celem szkolenia jest zainspirowanie uczestników szkolenia do twórczego i efektywnego uczestniczenia w zarządzaniu finansami swojej organizacji. Zapraszamy na nie osoby, które są lub pragną być członkami zarządu organizacji pozarządowej (niefinansiści).
 
Program szkolenia:
Dzień I
Interaktywny wykład wprowadzający:
1. Znaczenie i metodologia budżetowania.
2. Inwentaryzowanie zasobów organizacji i otoczenia w którym działa. Źródła finansowania działalności organizacji.
3. Misja, wizja, cele – definiowanie. Metoda SMART.
4. Definiowanie zadań i mierników efektywności dla danej organizacji; określanie wartości docelowej mierników.
5. Analiza kosztów i możliwa alokacja środków.
6. Problematyka zarządzania i planowania wieloletniego.

Dzień II
Warsztaty
Uczestnicy szkolenia samodzielnie, bądź w grupach (jeśli będzie kilka osób z jednej organizacji) przejdą proces tworzenia budżetu organizacji.

Dzień  III
Warsztaty
Tworzenie budżetów organizacji c.d.
Trudności  w zarządzaniu finansami – na co zwrócić uwagę - m.in.:
1. Dotacje – przygotowanie ofert - kalkulacja, realizacja, rozliczanie, zwrot
2. Współpraca z bankami – lokowanie wolnych środków, kredyty.
3. Darowizny.

Metoda szkolenia: Szkolenie będzie prowadzone metodami aktywnymi (wykład interaktywny, warsztaty) z wykorzystaniem doświadczeń uczestników. Po zajęciach istnieje możliwość konsultacji indywidualnych.

Agnieszka Drożdżal – trenerka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz Ośrodka PRO FORIS  Fundacji Goleniowska Akademia Rozwoju, Skarbnik Gminy;

Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych oraz do mieszkańców miasta Olsztyn.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Wypoczynkowy Copernicus, 11-036 Gietrzwałd, Tomaszkowo
http://www.copernicus.olsztyn.pl/.
Dojazd we własnym zakresie, ewentualnie prosimy o kontakt z organizatorami.
dojazd

Termin: 4 - 6 grudnia (czwartek 10.00 - sobota zakończenie ok. 18.00)

Zgłoszenia:  http://www.ocop.olsztyn.pl/?page=szkolenia_zapisy
Ilość miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kalendarz OCOP:  http://www.google.com/calendar/embed

Realizatorzy projektu:
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej