Szkolenie pt. „Budowanie zespołu” – Maciej Felski i Anna Kachel

2008-11-25

W ramach projektu „W kierunku profesjonalizacji III sektora w Olsztynie”, dofinansowanego przez Gminę Olsztyn, zapraszamy na szkolenie pt.: Budowanie zespołu, które przeprowadzą Maciej Felski i Anna Kachel.

Program:

  1. Czym jest zespół?
  2. Praca grupowa.
  3. Etapy rozwoju grupy.
  4. Plusy i minusy pracy w grupie.
  5. Komunikacja w grupie.
  6. Modele i sposoby podejmowania decyzji w grupie.
  7. Rodzaje konfliktów i sposoby radzenia sobie z nimi.
  8. Motywowanie.


Maciej Felski
– dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Olsztynie, trener STOP.

Anna Kachel – współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Olsztynie, skończyła Szkołę Trenerów Pracowników Instytucji Rynku Pracy, zajmuje się pisaniem wdrażaniem i rozliczaniem projektów współfinansowanych z EFS, prowadzi szkolenia m.in.. z zakresu pozyskiwania funduszy, tworzenia i realizowania projektów, budowania zespołu, monitoringu i ewaluacji projektów.

Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych oraz do mieszkańców miasta Olsztyn.

Miejsce szkolenia: Fundacja FIKA, 10-015 Olsztyn, ul. Knosały 3/5 B-C

Termin: 28 - 29 listopada (piątek g.15.30 – 20.00, sobota g. 9.30 – 16.30)

Zgłoszenia:  http://www.ocop.olsztyn.pl/?page=szkolenia_zapisy
Ilość miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kalendarz OCOP:  http://www.google.com/calendar/embed

Realizatorzy projektu:

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej