Szkolenie pt. „Realizacja projektu” – Katarzyna Boniewska i Paweł Strączek

2008-11-25

W ramach projektu „W kierunku profesjonalizacji III sektora w Olsztynie”, dofinansowanego przez Gminę Olsztyn, zapraszamy na szkolenie pt: „Prowadzenie dokumentacji projektu”,
które przeprowadzą Katarzyna Boniewska  i Paweł Strączek

Program szkolenia:
1. Promocja działań
2. Postępowanie wg harmonogramu i budżetu
3. Przesunięcia w budżecie i harmonogramie
4. Monitoring i ewaluacja

Katarzyna Boniewska - kierowniczka Działu Projektów w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Poza realizacją projektów zajmuje się też konsultingiem dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania dokumentów strategicznych, przygotowywania wniosków o dofinansowanie i studiów wykonalności.
Jest animatorem Regionalnego Ośrodka EFS w Olsztynie, zastępcą członka Podkomitetu Monitorującego POKL. Prowadziła i rozliczała wiele projektów realizowanych przez FRDL ze źródeł zewnętrznych.

Paweł Strączek - pracownik działu projektów w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Olsztynie. Tworzy i realizuje projekty finansowane m.in. ze środków Unii Europejskiej, był doradcą w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego w Olsztynie. Prowadzi szkolenia m.in.. z zakresu pozyskiwania funduszy, tworzenia i realizowania projektów, tworzenia partnerstw lokalnych.

Szkolenie jest bezpłatne i skierowane do przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych oraz do mieszkańców miasta Olsztyn.

Terminy:
3 grudnia (środa), w godzinach: 16.00 – 18.30
10 grudnia (środa), w godzinach: 16.00 – 18.30

Miejsce szkolenia:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Olsztyn ul. Pieniężnego 10, III piętro

Zgłoszenia: 
http://www.ocop.olsztyn.pl/?page=szkolenia_zapisy

Kalendarz OCOPhttp://www.google.com/calendar/embed

Realizatorzy projektu:
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej