Szkolenie pt. „Tworzenie projektu w praktyce – realizacja zadania własnego samorządu” – Monika Falej

2008-11-25

W ramach projektu „3 sektor od kuchni", dofinansowanego przez Gminę Olsztyn,
zapraszamy na szkolenie pt.: Tworzenie projektu w praktyce – realizacja zadania własnego samorządu”, które przeprowadzi Monika Falej

Szkolenie jest skierowane szczególnie do organizacji aktywnych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Program:

1.       Zapoznanie z dokumentacją konkursową.

2.       Budowa wniosku:

  • Badanie potrzeb.
  • Określanie celów.
  • Opracowanie szczegółowego opisu zadania.
  • Opracowanie harmonogramu.
  • Określanie rezultatów realizacji zadania.
  • Budowanie budżetu.


Monika Falej – trenerka STOP, przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dla organizacji pozarządowych i we współpracy z samorządem.

Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych oraz do mieszkańców miasta Olsztyn.

Miejsce szkolenia: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Biuro Fundacji FIKA,
10-015 Olsztyn, ul. Knosały 3/5 B-C

Termin: 8 grudnia (poniedziałek) w godz. 15.30-20.00

Zgłoszenia:  http://www.ocop.olsztyn.pl/?page=szkolenia_zapisy

Kalendarz OCOP:  http://www.google.com/calendar/embed

Realizator projektu:
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA