Szkolenie pt. „Budowanie zespołu” – Maciej Felski

2008-11-09

W ramach projektu „W kierunku profesjonalizacji III sektora w Olsztynie”, dofinansowanego przez Gminę Olsztyn, zapraszamy na szkolenie pt.: Budowanie zespołu, które przeprowadzi Maciej Felski

Program:

  1. Czym jest zespół?
  2. Praca grupowa.
  3. Etapy rozwoju grupy.
  4. Plusy i minusy pracy w grupie.
  5. Komunikacja w grupie.
  6. Modele i sposoby podejmowania decyzji w grupie.
  7. Rodzaje konfliktów i sposoby radzenia sobie z nimi.
  8. Motywowanie.


Maciej Felski
– dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Olsztynie, trener STOP.

Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych oraz do mieszkańców miasta Olsztyn.

Miejsce szkolenia: Pensjonat wypoczynkowo – rekreacyjny Leszno 6; 11-010 Barczewo

Termin: 25 - 26 listopada (wtorek-środa)

Organizatorzy zapewniają dojazd.
Wyjazd w dniu 25.11 o godz. 9.00 miejsce zbiórki Fundacja FIKA, 10-015 Olsztyn, ul. Knosały 3/5 B-C
Powrót w dniu 26.11 ok. godz. 18.30

Zgłoszenia:  http://www.ocop.olsztyn.pl/?page=szkolenia_zapisy
Ilość miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kalendarz OCOP:  http://www.google.com/calendar/embed

Realizatorzy projektu:

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej