Program współpracy miasta Olsztyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2009

2008-11-09

Program współpracy miasta Olsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009

Plik do pobrania:  http://www.ocop.olsztyn.pl/do_pobrania/zal_do_xxxiii_413_291008_program_wspolpracy2.doc