Spotkanie otwarte pt. "Roczny program współpracy samorządu województwa i miasta Olsztyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2009"

2008-11-05

W ramach projektu „W kierunku profesjonalizacji III sektora w Olsztynie”, dofinansowanego przez Gminę Olsztyn, zapraszamy przedstawicieli olsztyńskich organizacji pozarządowych na spotkanie otwarte poświęcone zadaniom własnym samorządów ujętych w „Rocznym programie współpracy samorządu województwa i miasta Olsztyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2009”.
Program prezentować będą: Joanna Glezman - Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Współpracy z OP oraz Monika Michniewicz - Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Olsztyn ds. Współpracy z OP.

Moderator:
Monika Falej

Termin: 13 listopada (czwartek ) g. 16.00

Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Biuro Fundacji FIKA,
10-015 Olsztyn, ul. Knosały 3/5 B-C

Prosimy o potwierdzenie przybycia na formularzu:
http://www.ocop.olsztyn.pl/?page=szkolenia_zapisy

Kalendarz OCOP:  http://www.google.com/calendar/embed

Realizatorzy projektu:
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej