Spotkanie otwarte pt. Realizacja Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy

2008-10-28

W ramach projektu „W kierunku profesjonalizacji III sektora w Olsztynie”, dofinansowanego przez Gminę Olsztyn, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej na spotkanie otwarte.

Tematem spotkania będą m.in. aspekty realizacji Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy (przedstawi je Agnieszka Bucała - Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień), określenie działań na rok 2009 oraz możliwości ich finansowania.

Moderator: Beata Sadowska, prezes Związku Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”.

Termin: 21 listopada (piątek) g. 16.30

Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Biuro Fundacji FIKA,
10-015 Olsztyn, ul. Knosały 3/5 B-C

Prosimy o potwierdzenie przybycia na formularzu:
http://www.ocop.olsztyn.pl/?page=szkolenia_zapisy

Kalendarz OCOP:  http://www.google.com/calendar/embed

Realizatorzy projektu:
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej