Szkolenie pt. Podstawy zarządzania projektami – Ewa Dargiewicz

2008-10-29

W ramach projektu „W kierunku profesjonalizacji III sektora w Olsztynie”, dofinansowanego przez Gminę Olsztyn, zapraszamy na szkolenie pt: Podstawy zarządzania projektami.

Dzień 1.

·         Wstęp – pojęcie projektu i jego najważniejsze cechy

·         Zarządzanie cyklem projektu – schemat i zasady

·         Identyfikacja projektu – potrzeba, cel, analiza interesariuszy

·         Planowanie projektu –matryca logiczna, plan realizacji projektu, punkty krytyczne i rezerwy czasowe, budżetowanie

·         Organizacja zespołu projektowego – budowanie struktury zespołu i komunikacja wewnętrzna.

 

Dzień 2.

·         Monitoring i raportowanie

·         Ewaluacja – kryteria, powiązanie z matrycą logiczną, rodzaje ewaluacji

·         Podsumowanie


Ewa Dargiewicz - specjalistka w dziedzinie zarządzania projektami, obecnie zatrudniona w Fundacji "Fundusz Współpracy", nadzorującej wdrażanie m.in. Inicjatywy Wspólnotowej Equal.

Termin:
7-8 listopada (piątek, sobota) w godzinach 15.30 – 20.00 (piątek), 9.00-17.00 (sobota)

Miejsce szkolenia:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Olsztyn ul. Pieniężnego 10, III piętro

Zgłoszenia:
http://www.ocop.olsztyn.pl/?page=szkolenia_zapisy

Kalendarz OCOP:  http://www.google.com/calendar/embed

Realizatorzy projektu:
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej