"Milczenie nie jest złotem" - Projekt Fundacji Autonomia

2008-08-15


Fundacja Autonomia zaprasza do udziału w szkoleniu i cyklu warsztatowym - działaniach realizowanych w ramach projektu "Milczenie nie jest złotem. Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć i orientacje seksualną".

Projekt obejmuje:
I. Szkolenie na temat przeciwdziałania dyskryminacji krzyżowej ze względu na płeć i orientację seksualną skierowane do osób pracujących z kobietami i dziewczętami narażonymi na tego rodzaju dyskryminację.
II. Cykl warsztatów, zajęć, spotkań dla lesbijek, biseksualistek i innych kobiet, nie identyfikujących się jako heteroseksualne, pt. „Działać każda może"

Szczegółowe informacje na stronie:
http://www.bezuprzedzen.org/aktualnosci/art.php?art=264