Aktualności

   Spotkanie informacyjne dla poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych

   2017-11-14

W związku z ogłoszeniem konkursu dla poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn, Instytucja Organizująca Konkurs  zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów.

Termin i miejsce spotkania: 17 listopada 2017 r., Hotel Park w Olsztynie, godz. 10:00

   Donosiciel Pozarządowy nr 112 - do pobrania

   2017-11-09

Zapraszamy do pobrania wersji pdf, nowego wydania "Donosiciela Pozarządowego"

   Zaproszenie na Doroczne Forum Organizacji Pozarządowych - 18 listopada 2017 r.

   2017-11-07

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna i Urząd Miasta Olsztyna serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Olsztyn w sobotę 18 listopada 2017 roku (Ratusz, Pl. Jana Pawła II 1, sala 219) do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych pt. "Polski Olsztyn 100 lat temu"

   I Kongres Inicjatyw Pozarządowych 2017

   2017-11-06

O tym, jakie wyzwania stoją przed organizacjami pozarządowymi debatować będą społecznicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, autorytety świata. Okazją do debaty będzie I Kongresu Inicjatyw Pozarządowych, który odbędzie się 12 listopada w Warszawie w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5.

   Program „Podwórka z Natury” w roku 2018

   2017-11-06

Program „Podwórka z Natury” jest zadaniem realizowanym w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2020. Program nie jest przewidziany do realizacji dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, lecz takich, które w przeważającej większości będą możliwe do wykonania samodzielnie przez mieszkańców. 

   Przestrzeń dla partycypacji - konsultacje

   2017-11-02

Urząd Miasta Olsztyna przystąpił do ogólnopolskiego projektu "Przestrzeń dla partycypacji". Poprzez udział w tym projekcie Urząd Miasta Olsztyna chce rozszerzyć zakres dotychczas prowadzonych konsultacji społecznych i przeprowadzić konsultacje dokumentu planistycznego w szerszym zakresie niż wskazany w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

   Szkolenie: Jak wypełnić formularz wniosku o dofinansowanie? – 23.11.2017 r.

   2017-11-02

Zapraszamy  przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracowników bibliotek 23 listopada 2017 r. do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, gdzie odbędzie się bezpłatne szkolenie pt. "Jak wypełnić formularz wniosku o dofinansowanie ?"

Termin nadsyłania zgłoszeń on-line: 21 listopada 2017 roku.

   Serwis Informacyjny OCOP i Fundacji FIKA NR 36/2017 do pobrania

   2017-11-02

Zapraszamy do pobrania nowego serwisu informacyjnego Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

   Bezpłatne szkolenie - “Zarządzanie pracą wolontariuszy w instytucjach i organizacjach pozarządowych”

   2017-10-31

Jak zorganizować i rozwijać wolontariat? Jakie są regulacje prawne z tym związane? Jak rozwijać wolontariat z korzyścią dwustronną? Takim tematom poświęcone jest bezpłatne szkolenie, na które zaprasza Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Termin i miejsce szkolenia: 9 listopada br., w godz.  9.00 – 16.00 w siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Emilii Plater 1, sala 424

   Serwis Informacyjny OCOP i Fundacji FIKA NR 35/2017 do pobrania

   2017-10-26

Zapraszamy do pobrania nowego serwisu informacyjnego Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

1 2 3 4 5 6 7 » 132