Donosiciel Pozarządowy

 


Donosiciel Pozarządowy jest biuletynem wydawanym w ramach projektu "Olsztyńskie Centrum Prganizacji Pozarządowych" dofinansowanego obecnie przez Gminę Olsztyn.
Jego wydawcą jest Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie".
Zapraszamy do pobrania kolejnych numerów: 

Archiwum Donosiciela Pozarządowego znajduje się tutaj