Jak przekazać?

 Jak przekazać 1% podatku na rzecz wybranej przez Ciebie olsztyńskiej OPP:

 

Aby zachować prawo do przekazania jednego procenta należy złożyć rozliczenie roczne w ustawowym terminie, tj.

 

  • 31 stycznia dla zryczałtowanego podatku od przychodów PIT-28,
  • 30 kwietnia dla podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych PIT-36, PIT-37, odpłatnego zbycia papierów wartościowych PIT-38.

 

Na jednym formularzu PIT można przekazać 1% tylko dla jednej organizacji. W sytuacji jeśli osoba rozlicza się na więcej niż jednym formularzu - w każdym z nich wolno jej wskazać inną organizację.

 

Do prawidłowego przekazania jednego procenta przy wypełnianiu zeznania podatkowego niezbędny jest jedynie numer KRS wybranej organizacji (nazwa nie jest wymagana) oraz kwota do przekazania (nie większa niż jeden procent należnego podatku)